Dakspecialist De Arend

Privacy beleid

PRIVACY BELEID – Dakspecialist De Arend

Wij erkennen uw vertrouwen in ons en zien het als onze verantwoordelijkheid om uw vertrouwelijkheid te beschermen. Op deze pagina willen wij u duidelijk informeren over de gegevens die worden vergaard wanneer u gebruikmaakt van onze site, met welk doel wij deze gegevens verzamelen, en hoe wij streven naar het optimaliseren van de gebruikerservaring. Hierdoor krijgt u transparant inzicht in onze handelswijze.

Deze privacyverklaring is relevant voor de diensten van Dakspecialist De Arend. Het is belangrijk op te merken dat Dakspecialist De Arend niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door het gebruiken van deze website, geeft u impliciet aan dat u akkoord gaat met het privacybeleid. Dakspecialist De Arend eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website en garandeert dat persoonlijke informatie die met ons wordt gedeeld, met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid wordt behandeld. Dakspecialist De Arend draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Verwerking van Individuele Gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Dakspecialist De Arend wanneer u gebruikmaakt van onze services en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder handen nemen:

• IP-adres

• Informatie betreffende uw handelingen op onze website

• Type internetbrowser en apparaatkenmerken
Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die wij behandelen: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te vergaren over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en). Wij kunnen echter niet nagaan of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren daarom ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, zodat voorkomen wordt dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact op via info@dakspecialist-de-arend.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doel en Grondslag van Persoonsgegevensverwerking

Met welk oogmerk en op basis van welke rechtvaardiging verwerkt Dakspecialist De Arend uw persoonsgegevens: – Dakspecialist De Arend onderzoekt uw handelingen op de website om zo de website te optimaliseren en het assortiment van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Dakspecialist De Arend neemt geen besluiten met (aanzienlijke) gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hierbij gaat het om besluitvorming door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dakspecialist De Arend).

Bewaartermijn van Persoonsgegevens

Dakspecialist De Arend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de beoogde doelen te bereiken waarvoor uw gegevens zijn vergaard.

Delen van Persoonsgegevens met Derden

Dakspecialist De Arend deelt informatie uitsluitend met derden indien dit essentieel is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en Vergelijkbare Technologieën die Wij Hanteren

Dakspecialist De Arend maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die uw privacy niet schenden. Een cookie betreft een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De door ons gebruikte cookies zijn essentieel voor de technische werking van de website en dragen bij aan uw gebruiksgemak. Ze waarborgen een correcte werking van de website en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Tevens stellen ze ons in staat onze website te optimaliseren. U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser, waardoor deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om alle eerder opgeslagen informatie te verwijderen via de browserinstellingen.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers op onze website.

Gebruik van Google Analytics-cookies:

  • We hebben een overeenkomst met Google gesloten voor gegevensverwerking.
  • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daarmee geanonimiseerd.
  • We delen geen gegevens met Google; deze functie hebben we uitgeschakeld.

Functionele Cookies:

  • Doel: Deze cookie vergemakkelijkt het gebruik van de website.
  • Bewaartermijn: 24 maanden

Analytische Cookies:

  • Doel: Analytische cookie die het websitebezoek meet.
  • Bewaartermijn: 24 maanden

Marketing Cookies:

  • Doel: Marketingcookie die onder andere uw browservoorkeuren en recente zoekopdrachten meeneemt.
  • Bewaartermijn: Sessie

Inzien, Aanpassen of Verwijderen van Gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te rectificeren of te wissen. Daarnaast kunt u uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking intrekken, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dakspecialist De Arend, en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een digitaal bestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen via info@dakspecialist-de-arend.nl.

Om de authenticiteit van uw inzageverzoek te waarborgen, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Gelieve in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) onleesbaar te maken ter bescherming van uw privacy. We streven ernaar binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Dakspecialist De Arend wenst u er bovendien op te attenderen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens:

Dakspecialist De Arend hecht grote waarde aan de bescherming van uw gegevens en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijzigingen tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet adequaat beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dakspecialist-de-arend.nl.

Nu hulp van een dakspecialist